Quartier Bleu - Hasselt aan het water
17/02/2017

“Dit is een funky project” – Axelle Red

HASSELT – Vier jaar na haar expo in het Modemuseum wil Axelle Red haar stad Hasselt opnieuw in de kijker zetten: ze wordt ambassadrice van Quartier Bleu, het woon- en winkelkwartier in aanbouw aan de Kanaal- kom, waar de eerste inwoners begin 2019 hun intrek zullen nemen. “Misschien zal ik giftige reacties krijgen op dit initiatief”, zegt de in Ukkel wonende Hasseltse, “maar ik volg mijn hart. Sterker: ik zal straks eigenaar zijn van een Quartier Bleu-appartement, en ben dus van plan vaker naar Hasselt te komen.”

Quartier Bleu, het had de titel kunnen zijn van een song van Axelle Red, maar dat is het niet. Wat het wel is, leest u in het ka- derstuk hieronder. In deze ko- lommen vertelt Axelle Red in primeur dat ze ambassadrice wordt van het project. “Ik wilde iets kopen in Hasselt”, zegt ze, “en had het erover met de familie Onclin (investeerder in het pro- ject, nvdr.), en van het een kwam het ander. Ze zochten een ambas- sadrice, en omdat mijn band met Hasselt enorm sterk is, was de keuze snel gemaakt.”

Kom je ook in Quartier Bleu wonen?

“Nee, maar ik zal er wel een pied- à-terre hebben. Wat betekent dat ik vaker naar Hasselt zal komen. Normaal doe ik dat één keer per maand, om papa te bezoeken. Dan gaan we ’s avonds weer naar huis omdat er bij papa geen plaats is om met ons vijven te logeren. Maar binnenkort kunnen we dus telkens een heel weekend in Has- selt blijven. Handig ook als ik er mijn vriendinnen wil bezoeken. En mijn kinderen, die zijn ook he- lemaal mee: ‘Mama, wanneer is dat appartement nu klaar?’ (lacht) Zij kunnen niet wachten om op stap te gaan in Hasselt.”

Wat houdt dat ambassadeurschap precies in?

“Ik word het gezicht. In die hoe- danigheid draag ik de boodschap uit dat je wel kunt wegtrekken uit Hasselt, maar dat het toch ook al- tijd interessant is om terug te ke-ren. Weet je, ik ben fier op mijn stad, en dat wil ik ook tonen.”

Bestaat de kans niet dat je fans gaan zeggen: ‘Nu wil Axelle ook al appartementen verkopen’?

“Mij is het helemaal niet om die appartementen te doen, maar om die hele buurt. Ik hou van alle steden waar water te vinden is: Amsterdam, Stockholm, Pa- rijs… En Hasselt hoort daar ook bij, zeker wanneer dit project voltooid is. Nu, als de mensen iets willen zeggen, zullen ze dat niet laten. Zo lang ik al die vuil- spuiterij op internetfora niet lees, raakt het mij ook niet. Het lijkt wel of iedereen tegenwoordig ie- dereen de mond snoert op het in- ternet. Als je initiatief neemt, moet je kop eraf. Bovendien, wie zijn dat eigenlijk, die vijftig indi- viduen die op alles commentaar hebben? Gefrustreerde, cynische mensen wier lezersbrieven zelfs de krant niet halen. Daarom wenden ze zich tot het open riool dat het internet vaak is. Moet ik met die mensen rekening hou- den? Ik mag mijn hart toch nog volgen, nee? Ik vind Quartier Bleu een funky project, dus schaar ik me er graag achter.”

Er wordt naar verluidt meer dan tweehonderd miljoen euro in geïnvesteerd, dan zal jij dit vast niet gratis doen. Laat je je goed betalen?

“Uiteraard, en ik vind dat ook geen schande. Als een model het gezicht wordt van Chanel laat ze zich ook betalen.”

Ben je een goede zakenvrouw?

(schudt het hoofd) “Ik ben daar niet mee bezig, maar Filip (haar echtgenoot, nvdr.) is gelukkig wel heel goed in zaken. Hij behartigt al mijn belangen, zodat ik me met mijn muziek en ons gezin kan be- zighouden. Als ik eerlijk ben, moet ik toegeven dat ik niet weet wat de dingen kosten. Weet je dat ik zelfs zakgeld krijg van Filip? Zo heb ik het graag, want ik wil me niet bezighouden met geld, ik krijg daar stress van. Soms ben ik beschaamd omdat ik me de luxe permitteer om – wat geld betreft – naïef te kunnen zijn. Maar om ar- tiest te zijn, moet je het kind in jezelf kunnen bewaren. Zelfs als dat betekent dat ik steevast met te weinig geld in mijn portefeuille aan de kassa sta.” (lacht)

Nog even informeren naar je corebusiness: wordt er nog gewerkt aan nieuwe muziek?

“Ik ben net terug van LA, waar ik enkele opname- en schrijfsessies heb gehad met Dave Stewart (producer die in de jaren tachtig wereldhits scoorde met Euryth- mics, nvdr.). Voor de duidelijk- heid: schrijf niet dat Dave de pro- ducer wordt van mijn nieuwe plaat, we hebben gewoon wat sa- mengewerkt. Zaterdag ga ik te- rug om wat stemmen op te ne- men. Het wordt totaal iets anders dan je van mij gewoon bent, maar ik zal wel weer in het Frans zin- gen. Als alles volgens plan ver- loopt, komt er in de zomer een single en in het najaar een album. En volgende maand trek ik voor drie weken op tournee door Azië. We gaan naar Hongkong, Laos, Vietnam… De ticketverkoop loopt zo goed dat de organisato- ren moeten uitwijken naar grote- re zalen dan eerst gepland.”

Alvast een goede reis. Tot slot nog dit: vorige zomer interview- den we je vader in deze krant. Hoe gaat het met hem?

“Met het hoofd goed: ondanks zijn leeftijd is hij nog zeer lucide, maar jammer genoeg is hij slecht te been. Moet erg zijn: nog over al je geestelijke capaciteiten be- schikken, maar gehinderd wor- den door fysieke beperkingen.”

Maar hij geraakt wel nog tot in zijn stamcafé De Vogelsanck, vertelde hij.

(lacht) “Élke dag, zonder fout. Telkens wanneer ik in Hasselt kom, ga ik er eten: ik denk dat ik ondertussen de hele menukaart uit het hoofd ken. Binnenkort, als Quartier Bleu klaar is, zal ik er nóg vaker komen dan voor- dien. Daar kijk ik heel erg naar uit.”

Lees het volledige artikel hier.

(HBVL, Jo Smeets, 17/02/2017)